Zwrot podatku z Norwegii. Jak rozliczyć się ze Skatteetaten?

Zwrot podatku z Norwegii może uzyskać każda osoba, legalnie zatrudniona na terenie tego kraju. Jeśli nie dopilnujesz formalności, zwrot podatku z Norwegii odbędzie się automatycznie. Rozliczający Cię norweski urząd skarbowy nie weźmie pod uwagę przysługujących Ci ulg, co znacznie obniży przysługującą Ci kwotę. Dowiedz się, jak sprawnie uzyskać zwrot podatku z Norwegii.

Zwrot podatku z Norwegii – pilnuj terminów

Każda legalnie zatrudniona w Norwegii osoba ma obowiązek rozliczenia się z tamtejszym urzędem podatkowym i prawo do ubiegania się o zwrot podatku do 4 lat wstecz. Skatteetaten wysyła deklarację na przełomie marca i kwietnia. Deklaracja (Selvangivelse/Tax Return) musi zostać odesłana do Norwegii do końca kwietnia. Jeśli posiadamy kody PIN i rozliczamy się elektronicznie, możemy dostarczyć ją bez konsekwencji do końca maja. Niedostarczenie dokumentów skutkuje automatycznym rozliczeniem z urzędem, który nie uwzględni wówczas ulg, jakie Ci przysługują. W efekcie kwota może zostać znacznie uszczuplona.

Warto jednak wiedzieć, że przysługuje Ci odwołanie od decyzji urzędu, które można składać do 10 lat wstecz. Na jego rozpatrzenie czeka się od 3 do 6 miesięcy.

Jak wygląda procedura zwrotu podatku z Norwegii? Ważna zmiana Skatteetaten?

Od 1 stycznia 2019 roku Skatteetaten wprowadził uproszczony system podatkowy dla pracowników zagranicznych, którzy nie mieszkają w Norwegii, czyli stałe opodatkowanie zarobków w wysokości 25%, tzw. Kildeskatt (w stawce został już zawarty Trygdeavgift, czyli podatek socjalny w wysokości 8,2%). Osoby te mają status nierezydenta i są zwolnione z rozliczania się z norweskim urzędem. Dochód jest rozliczany miesięcznie – nie ma zwrotu ani niedopłaty podatku.

Kildeskatt nie jest przymusowy

Można zadeklarować wybór opodatkowania według Kildeskatt  w urzędzie, jednak istnieje możliwość zmiany decyzji i w ciągu roku ponownego wnioskowania o rozliczanie według poprzednich zasad.

Za górną granicę dochodu, w jakiej może być rozliczany Kildeskatt uznaje się 617 500 koron na rok 2019. Nadwyżka dochodu powyżej tej kwoty zostaje opodatkowana według starych zasad.

Zwrot podatku z Norwegii – niezbędne dokumenty

Dokumenty wymagane do rozliczenia podatku:

  • Kody PIN do systemu Altinn/MinID,
  • Skattemelding/Tax return – (tylko w przypadku, gdy podatnik nie może zdobyć kodów PIN) wstępne rozliczenie podatkowe, wysyłane przez urząd skarbowy na zarejestrowany adres podatnika.
  • Selvangivelse – formularz do zeznania podatkowego. Otrzymasz go z norweskiego urzędu pocztą na przełomie marca i kwietnia. Musisz na potrzeby jego wypełnienia samodzielnie obliczyć kwoty wynikające z ulg, uzupełnić wniosek i zgłosić do rozliczenia.
  • Lønns- og trekkoppgave –  roczne zestawienie wynagrodzeń i zapłaconych podatków. Norweski odpowiednik rodzimego PIT-1 wysyłany na przełomie stycznia i lutego.
  • Årsoppgave i Årsoppgave fra NAV Årsoppgave – dokument informujący o stanie Twojego konta na dzień 31 grudnia. Otrzymasz go pocztą lub znajdziesz na stronie www swojego banku po zalogowaniu się na swoje konto. Årsoppgave fra NAV to roczny wykaz zasiłków pobieranych w danym roku rozliczeniowym.

Pamiętaj! Aby uzyskać zniżki, należy dostarczyć także dodatkowe dokumenty, np. bilety lotnicze, w przypadku gdy przysługuje nam prawo do odliczenia kosztów podróży.

Nie masz potrzebnego dokumentu?

Chcesz załatwić formalności w Skatteetaten, ale nie wiesz, jak się za to zabrać?

 

Jeżeli nie masz któregoś z wymienionych dokumentów, wydawanych przez Skatteetaten, skontaktuj się z nami.

AgencjaTłumaczeń.pl Grupa K.P. Trade pomoże Ci odzyskać niezbędne dokumenty, potrzebne do rozliczenia podatku z Norwegii oraz przejść przez wszystkie wymagane procedury. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące zwrotu podatku z Norwegii i opodatkowania Kildeskatt.

POBIERZ DOKUMENTY DO ROZLICZENIA PODATKU Z NORWEGII

Jakie ulgi Ci przysługują?

Pendler – osoba dojeżdżająca, pracująca w Norwegii i podróżująca regularnie do rodziny lub samodzielnego lokalu w Polsce. Posiadanie statusu pendler umożliwia skorzystanie z szeregu ulg np. odpisów kosztów podróży między Norwegią a Polską, kosztów zakwaterowania czy wyżywienia w Norwegii (czyli tzw. pendlerutgifter).

Skatteklasse 2, czyli druga klasa podatkowa. Jest to dodatkowa ulga, o jaką możesz się ubiegać, jeśli posiadasz status pendler lub korzystasz z innej zniżki. Przysługuje Ci do niej prawo, jeśli:

  • pracujesz w Norwegii i utrzymujesz współmałżonka w Polsce lub Norwegii,
  • małżonek nie przekroczył dochodu określonego przez urząd na dany rok,
  • jesteście małżeństwem nie krócej niż od października roku, poprzedzającego rok podatkowy, za który chcesz skorzystać z ulgi w ramach Skatteklasse 2.

Standardfradrag, czyli zniżka 10%. Przysługuje osobom, które pracują w Norwegii nie dłużej niż 2 lata (także pracującym sezonowo). Za sprawą ulgi można zmniejszyć kwotę podlegającą opodatkowaniu o 10% dochodów uzyskanych w Norwegii.

Skontaktuj się z nami